Loga, logotypy, znaki, znaczki

Baza danych siemianowickich (i nie tylko) znaczków

Herb Miasta Siemianowice Śląskie

Herb miasta


Herb miasta Siemianowice Śląskie, tryb koloru CMYK, dla poligrafii: PDF / EPS

Pakiet zawiera wszystkie znaki osobno w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps)

Loga promocyjne Miasta Siemianowice Śląskie

Loga promocyjne miasta


Loga promocyjne miasta Siemianowice Śląskie, tryb koloru CMYK, dla poligrafii: PDF / EPS

Pakiet zawiera wszystkie znaki osobno w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps)

Loga Bank Danych Otwarte Dane

Loga Otwarte Dane Bank Danych o Mieście


Loga Otwarte Dane Bank Danych o Mieście

Pakiet zawiera wszystkie znaki osobno w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps) PDF / EPS

Logo 90 lat miasta Siemianowice Śląskie

Logo 90 lat miasta
Siemianowice Śląskie


Logo 90 lat miasta Siemianowice Śląskie, tryb koloru CMYK, dla poligrafii: PDF / EPS

Pakiet zawiera wszystkie znaki osobno w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps)

Logo prezydenta miasta Siemianowice Śląskie i patronatu

Logo prezydenta miasta | Patronat prezydenta


Logo prezydenta miasta Siemianowice Śląskie I Patronat prezydenta miasta, tryb koloru CMYK, dla poligrafii: PDF / EPS

Pakiet zawiera wszystkie znaki osobno w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps)

Biuro Obsługi Inwestora w Siemianowicach Śląskich logo

Biuro Obsługi Inwestora,
Rada Gospodarcza


Logo Biuro Obsługi Inwestora,Invest in Siemianowice logo, Rada Gospodarcza logo tryb koloru CMYK, dla poligrafii: PDF / EPS

Pakiet zawiera wszystkie znaki osobno w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps)

Siemianowicka Rada Seniorów i Senioralia

Siemianowicka Rada Seniorów
Klub Seniora | Senioralia


Siemianowicka Rada Seniorów i logo senioraliów, tryb koloru CMYK, dla poligrafii: PDF / EPS

Pakiet zawiera wszystkie znaki osobno w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps)

Logo Siemianowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Siemianowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku


Siemianowicka Rada Seniorów i logo senioraliów, tryb koloru CMYK, dla poligrafii: PDF / EPS

Pakiet zawiera wszystkie znaki osobno w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps)

Logo Siemianowice Kulturalne, Siemianowice Sportowe

Loga Wydziału Kultury i Sportu


Loga Wydziału Kultury i Sportu, tryb koloru CMYK, dla poligrafii: PDF / EPS/
dla internetu: kulturalne PNG/ sportowe PNG

Pakiet zawiera znaki w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps)

Logo MOSiR Pszczelnik, logo KS Michał, Logo KS Siemion Siemianowice

Loga Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji


Loga Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tryb koloru CMYK, dla poligrafii: PDF / EPS

Pakiet zawiera wszystkie znaki osobno w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps)

Logo WOPR i Pływalnia MIejska

Loga WOPR i Pływalni Miejskiej


Logo WOPR i Pływalnia MIejska, tryb koloru CMYK, dla poligrafii: PDF / EPS

Pakiet zawiera wszystkie znaki osobno w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps)

Logo Polski Związek Hokeja, logo Europejska Federacja Hokeja, logo HKS Siemianowiczanka

Logo PZH, EHF,
HKS Siemianowiczanka


Logo Polski Związek Hokeja, logo Europejska Federacja Hokeja, logo HKS Siemianowiczanka, tryb koloru CMYK, dla poligrafii: PDF / EPS

Pakiet zawiera wszystkie znaki osobno w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps)

Siemianowickie Centrum Kultury logo

Siemianowickie Centrum Kultury


Logo Siemianowickie Centrum Kultury, tryb koloru CMYK, dla poligrafii: PDF / EPS

Pakiet zawiera wszystkie znaki osobno w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps)

Klub Gier Planszowych logo

Klub Gier Planszowych


Logo Klubu Gier Planszowych, tryb koloru CMYK, dla poligrafii: PDF / EPS

Pakiet zawiera wszystkie znaki osobno w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps)

Willa Fitznera

Willa Fitznera znak


Znak Willi Fitznera, tryb koloru CMYK, dla poligrafii: PDF / EPS

Pakiet zawiera wszystkie znaki osobno w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps)

Miejska Biblioteka Publiczna logo, Galeria Otwarta logo

Miejska Biblioteka Publiczna


Logo Miejska Biblioteka Publiczna, logo Galeria Otwarta, tryb koloru CMYK, dla poligrafii: PDF / EPS

Pakiet zawiera wszystkie znaki osobno w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps)

Muzeum Miejskie logo

Muzeum Miejskie


Logo Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich, tryb koloru CMYK, dla poligrafii: PDF / EPS

Pakiet zawiera wszystkie znaki osobno w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps)

MDK Jordan
MDK Chemik


Logo MDK Jordan i DK Chemik w Siemianowicach Śląskich, tryb koloru CMYK, dla poligrafii: PDF / EPS

Pakiet zawiera wszystkie znaki osobno w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps)

Logo Policja, logo Straż Miejska, logo Straż Pożarna Siemianowice Śląskie

Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna


Loga Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich, tryb koloru CMYK, dla poligrafii: PDF / EPS

Pakiet zawiera wszystkie znaki osobno w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps)

Aplikacja Bezpieczne Siemianowice

Bezpieczne Siemianowice


Logo Bezpieczne Siemianowice, tryb koloru CMYK, dla poligrafii: PDF / EPS

Pakiet zawiera wszystkie znaki osobno w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps)

Logo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, logo Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich, logo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Siemianowice Śląskie

MOPS | PUP | OIK


Logo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, logo Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich, logo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Siemianowice Śląskie, tryb koloru CMYK, dla poligrafii: PDF / EPS

Pakiet zawiera wszystkie znaki osobno w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps)

Logo Budżet Obywatelski w Siemianowicach Śląskich

Budżet Obywatelski
w Siemianowicach Śląskich


Budżet Obywatelski w Siemianowicach Śląskich, tryb koloru CMYK, dla poligrafii: PDF / EPS

Pakiet zawiera wszystkie znaki osobno w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps)

Szkoły ponadpodstawowe w Siemianowicach Śląskich

Szkoły ponadpodstawowe
w Siemianowicach Śląskich


Loga szkół ponadpodstawowych, tryb koloru CMYK, dla poligrafii: PDF / EPS

Pakiet zawiera wszystkie znaki osobno w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps)

Logo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, logo Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich, logo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Siemianowice Śląskie

Siemianowickie Organizacje Pozarządowe


Siemianowickie Organizacje Pozarządowe w Siemianowicach Śląskich, tryb koloru CMYK, dla poligrafii: PDF / EPS

Pakiet zawiera wszystkie znaki osobno w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps)

Logo Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne<br> Osób Niepełnosprawnych

Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne
Osób Niepełnosprawnych


Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne
Osób Niepełnosprawnych, tryb koloru CMYK, dla poligrafii: PDF / EPS

Pakiet zawiera wszystkie znaki osobno w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps)

Logo Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne Przystań

Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne Przystań


Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne Przystań, tryb koloru CMYK, dla poligrafii: PDF / EPS

Pakiet zawiera wszystkie znaki osobno w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps)

Logo Siemianowickie Stowarzyszenie Amazonek RAZEM

Siemianowickie Stowarzyszenie Amazonek RAZEM


Siemianowickie Stowarzyszenie Amazonek RAZEM, tryb koloru CMYK, dla poligrafii: PDF / EPS

Pakiet zawiera wszystkie znaki osobno w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps)

Logo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci


Logo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, tryb koloru CMYK, dla poligrafii: PDF / EPS

Pakiet zawiera wszystkie znaki osobno w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps)
Źródło: https://zg.tpd.org.pl

Logo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Stowarzyszenie Mieszkańców Siemianowic SMS


Logo Stowarzyszenie Mieszkańców SiemianowiC SMS, tryb koloru CMYK, dla poligrafii: PDF / EPS

Pakiet zawiera wszystkie znaki osobno w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps)
Źródło: https://zg.tpd.org.pl

Siemianowickie Barwy Wolontariatu logo

Siemianowicki Wolontariat


Siemianowicki Wolontariat, tryb koloru CMYK, dla poligrafii: PDF / EPS

Pakiet zawiera wszystkie znaki osobno w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps)

Parafialny Zespół Caritas - Parafia Krzyża Świętego

Parafialny Zespół Caritas - Parafia Krzyża Świętego


Parafialny Zespół Caritas - Parafia Krzyża Świętego, tryb koloru CMYK, dla poligrafii: PDF / EPS

Pakiet zawiera wszystkie znaki osobno w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps)

Logo Siemianowicka Karta Rodzinna<br>Siemianowicka Karta Seniora

Siemianowicka Karta Rodzinna
Siemianowicka Karta Seniora


Siemianowicka Karta Rodzinna logo
Siemianowicka Karta Seniora logo, tryb koloru CMYK, dla poligrafii: PDF / EPS

Pakiet zawiera wszystkie znaki osobno w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps)

Logo Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa SSM, SM Fabud, SM Siemion, MPGKiM

Siemianowickie Spółdzielnie Mieszkaniowe


Logo Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa SSM, SM Fabud, SM Michał, SM Siemion, MPGKiM, tryb koloru CMYK, dla poligrafii: PDF / EPS

Pakiet zawiera wszystkie znaki osobno w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps)

Logo Głos Miasta Siemianowicka Gazeta Samorządowa w Siemianowicach Śląskich

Głos Miasta
Siemianowicka Gazeta Samorządowa


Logo Głos Miasta Siemianowicka Gazeta Samorządowa, tryb koloru CMYK, dla poligrafii: PDF / EPS

Pakiet zawiera wszystkie znaki osobno w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps)

Logo unijne najczęściej stosowane w Siemianowicach Śląskich

Loga unijne


Loga unijne najczęściej używane, tryb koloru CMYK, dla poligrafii: PDF / EPS

Pakiet zawiera wszystkie znaki osobno w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps)

Siemianowicki Turniej E-sportowy

Siemianowicki
Turniej E-sportowy


Loga Siemianowicki Turniej E-sportowy, tryb koloru CMYK, dla poligrafii: PDF / EPS

Pakiet zawiera wszystkie znaki osobno w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps)

HeavenWins

HeavenWins


Loga HeavenWins: PDF / EPS

Pakiet zawiera wszystkie znaki osobno w najpopularniejszych formatach (png,pdf,eps)

Zachęcamy organizacje i jednostki do uaktualniania strony z logotypami i przesyłania swoich znaków oraz rozbudowy bazy.
Wszelkie uwagi prosimy kierować na poniższe dane kontaktowe.

Adres:


Urząd Miasta
Jana Pawła II 10
Siemianowice Śląskie

TELEFON


+48 32 7605 308